Het zoeken naar of zélf aanbieden van arbeid op maat

  • in kaart brengen van randvoorwaarden zoals kinderopvang, vervoer, huisvesting, relatie, ...
  • flexibiliteit van begeleider en werkzoekende/werknemer
  • participatie van begeleider en werkzoekende/werknemer
  • eerlijke verloning
  • de werkzoekende/werknemer staat centraal gedurende het hele traject
  • de begeleiding van werknemers volgens een begeleidingsplan: peter/meter, werkvloerbegeleiding, projectverantwoordelijken

Fase 1: kennismaking
Het specifieke bij de aanpak van TEAM is dat er wordt vertrokken vanuit het potentieel van de werkzoekende. Zijn verworven en realiseerbare competenties zijn het uitgangspunt. Hierdoor wordt er steeds gewerkt op maat van de werkzoekende. Via een intakegesprek en aansluitend een kennismakingsdag wordt er nagegaan wat de mogelijkheden van de werkzoekende zijn alsook de werkpunten. Aan de hand van begeleidingsgesprekken met de werkzoekende wordt een individueel traject opgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met welke stappen er moeten genomen worden, welke hindernissen weggewerkt moeten worden en vooral welke actiepunten de werkzoekende opneemt, welke voor rekening van de begeleider zijn en welke punten gezamelijk worden opgenomen. Gedurende het traject zijn aanpassingen steeds mogelijk.

Fase 2: tewerkstelling
Gedurende de volledige duur van de tewerkstelling wordt het individueel begeleidingsplan als basis gebruikt. Een nieuwe werknemer krijgt een meter of peter toegewezen. Deze persoon neemt vooral de rol op van vertrouwenspersoon. Iemand die de organisatie kent en de nieuwe werknemer wegwijs maakt. De essentie van een tewerkstelling bij TEAM is begeleiding op de werkvloer. Hiervoor kunnen wij beroep doen op werkvloerbegeleiders. Zij staan in voor de technische begeleding en opvolging van de werknemer. De projectverantwoordelijke bewaakt het individueel begeleidingsplan en bespreekt tijdens evaluatiemomenten de resultaten en de te volgen stappen.

Fase 3: jobmatching
In het werkervaringsproject (contracten van bepaalde duur) wordt er veel aandacht besteed aan jobmatching. Dit wil zeggen dat wij op basis van de resultaten van het individueel begeleidingsplan de werkzoekende klaarstomen voor een nieuwe tewerkstelling. Er wordt een sterkte-zwakte-analyse gemaakt, er wordt gekeken voor welke tewerkstellingsmaatregelen de werknemer verder nog in aanmerking komt, er wordt aandacht besteed aan sollicitatietraining en er wordt gezocht naar de Droomjob van de werknemer.

Fase 4: nazorg
De nazorg bij TEAM speelt zich af op 2 vlakken. Voor de werknemers van het werkervaringsproject begint de nazorg op het moment dat de tewerkstelling een einde neemt. Indien er sprake is van een nieuwe tewerkstelling trachten wij nog voor de nieuwe tewerkstelling aanvangt een warme overdracht te doen. Dit wil concreet zeggen dat wij samen met de werknemer kennis maken met de nieuwe werkgever. Tijdens het begin van de tewerkstelling blijven wij de werknemer van kortbij opvolgen. Indien de werknemer of eventueel de nieuwe werkgever dit wenst kan men ook nadien nog steeds vrijblijvend contact opnemen met ons. Werknemers die nog niet onmiddellijk naar een nieuwe tewerkstelling kunnen overstappen worden nog geruime tijd door ons verder opgevolgd.

Voor de werknemers met een contract van onbepaalde duur is er ook nazorg. Dit wil zeggen dat de projectverantwoordelijke op regelmatige basis de tewerkstelling evalueert en indien nodig een werkvloerbegeleider kan inschakelen voor bijsturingen tijdens de tewerkstelling.

Openingsuren

  Strijkatelier

Team Alken

Maandag 08:00-18:00 08:00-12:30 - 13:00-16:30
Dinsdag 08:00-17:00 08:00-12:30 - 13:00-16:30
Woensdag 08:00-18:00 08:00-12:30 - 13:00-16:30
Donderdag 08:00-17:00 08:00-12:30 - 13:00-16:30
Vrijdag 08:00-12:00 08:00-12:30 - 13:00-14:30

Wil je graag meer weten?

Blijf up-to-date via de sociale media!

CONTACTINFORMATIE

Tel: (+32) 11 59 39 21
Meerdegatstraat 155
3570 Alken, België

Email: info@team-alken.be

Neem contact met ons op

Back to top