De historiek van TEAM in drie stappen.

PWA-ALKEN VZW: 1 januari 1995.
Naar aanleiding van een federale wetgeving zullen lokale mandatarissen en sociale partners in alle gemeenten moeten samenwerken om een werkgelegenheidsagentschap op te starten.

Het systeem heeft haar beperkingen : werkzoekenden blijven werkloos, men bouwt geen sociale zekerheid op, beperking tot maximaal 45u/maand. Er is wel aandacht voor ontmoeting en sociale vorming.

Binnen dit statuut wordt o.a. het project de gemachtigde opzichters opgestart. Zij staan in voor een veilige oversteek aan de schoolpoorten.

Vanaf 2004 beslist de overheid om de poetsactiviteiten binnen het PWA af te bouwen omdat de oprichting van DC-bedrijven deze mensen nu de mogelijklheid biedt op een volwaardig arbeidscontract.

TEAM: 1 april 2002.
Om enerzijds beter te kunnen inspelen op de behoeften van de klanten en anderzijds om volwaardige arbeidsstatuten en werk op maat te kunnen creëren voor werkzoekenden werd in 2002 TEAM opgericht na een behoefteonderzoek bij 500 Alkenaren.

Buurt- en nabijheidsdienst (TEAM).
Erkenning in het kader van het experimentenfonds voor buurt- en nabijheidsdiensten (subsidiëring door de Koning Boudewijnstichting). Erkenning in het kader van werkervaringsprojecten "WEP+" (loonsubsidiëring en financiering begeleiding).

Werkzoekenden krijgen een volwaardig contract voor één jaar. Dankzij een permanente begeleiding op de werkvloer en het werken aan de arbeidsattitudes is het de bedoeling dat zij voldoende ervaring opdoen om nadien te kunnen doorstromen naar het normaal economisch circuit. TEAM richt zich op begeleiding en opvolging van de werknemers en op de matching van vraag en aanbod. TEAM biedt als buurt- en nabijheidsdienst huishoudelijke activiteiten en tuin- en klusopdrachten bij particulieren aan.

Team krijgt dankzij deze werking een erkenning van VDAB als bureau voor kosteloze arbeidsbemiddeling, een erkenning om vorming en opleiding te geven en een erkenning als interventieteam voor het uitvoeren van kleine bouwactiviteiten voor sociale huisvestingsmaatschappijen en scholen (8 erkende projecten in Vlaanderen).

Trajectbegeleiding.
Sinds 2003 is TEAM, vanuit het oogpunt tewerkstelling, actief in het Hakkeveld voor begeleiding van werkzoekenden en OCMW-cliënten in samenwerking met OCMW-Alken. Aangezien onze benadering van OCMW-cliënten als een succes ervaren wordt, kan deze samenwerking uitgebreid worden naar 4 OCMW's.

Eind 2004 krijgt TEAM in het kader van de Droomjobfabriek (een initiatief van de Provinvie Limburg) de kans om zijn trajectbegeleiding voor werkzoekenden en OCMW-cliënten verder uit te bouwen. Door de erkenning van de Droomjobfabriek breiden we onze actieradius uit met nog 6 nieuwe OCMW's uit de regio Zuid-Limburg.

Eind 2005 krijgt TEAM een erkenning in het kader van het diversiteitsproject van Minister Marino Keulen. Het project "OPEN MOLEN" richt zich op begeleiding naar tewerkstelling van nieuw- en oudkomers.

Begin 2006 heeft TEAM, in het kader van het tenderproject van VDAB, de handen in elkaar geslagen met drie andere organisaties, om samen langdurig werkzoekenden integraal te begeleiden naar de arbeidsmarkt. Dit samenwerkingsverband tussen TEAM, Alternatief vzw, Stebo vzw en ATB Limburg vzw heeft de naam LCT, Limburgs Consortium Trajectbegeleiding, gekregen.

In de loop van 2007 verwerven we met LCT - ondertussen uitgebreid met Kopa vzw en Arktos vzw - een nieuw tenderproject van VDAB voor de periode 2008 - 2009.

TEAM CVBA SO: 1 juli 2003.
In juli 2003 zetten we nog een stap verder op de weg naar duurzame, volwaardige tewerkstelling door het opstarten van TEAM CVBA SO.

TEAM CVBA SO is een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk dat werkzoekenden volwaardige contracten van onbepaalde duur aanbiedt. Ook hier ligt het accent op begeleiding op de werkvloer en opleiding. Aangezien wij ons richten op activiteiten van huishoudelijke aard verwerven wij (als één van de eersten) een erkenning als dienstenchequebedrijf.

Door de explosieve groei van TEAM wordt een nieuwe huisvesting stilaan noodzakelijk. Belangrijk hierbij is dat alle diensten onder één dak kunnen blijven en op die manier de "één-loket-functie" van TEAM centraal kan blijven staan. Werkzoekenden van Alken en ons omliggende gemeenten weten ondertussen dat zij bij TEAM terecht kunnen voor alles wat met tewerkstelling te maken heeft. Die "één-loket-functie" maakt een onmiddellijke en gerichte doorverwijzing mogelijk.

In maart 2006 kunnen wij verhuizen naar de Groenmolen, aan de rand van het industrieterrein De Kolmen.


Openingsuren

  Strijkatelier

Team Alken

Maandag 08:00-18:00 08:00-12:30 - 13:00-16:30
Dinsdag 08:00-17:00 08:00-12:30 - 13:00-16:30
Woensdag 08:00-18:00 08:00-12:30 - 13:00-16:30
Donderdag 08:00-17:00 08:00-12:30 - 13:00-16:30
Vrijdag 08:00-12:00 08:00-12:30 - 13:00-14:30

Wil je graag meer weten?

Blijf up-to-date via de sociale media!

CONTACTINFORMATIE

Tel: (+32) 11 59 39 21
Meerdegatstraat 155
3570 Alken, België

Email: info@team-alken.be

Neem contact met ons op

Back to top