De vijf stappen van onze methodiek.

Kennismaking.
Er wordt vertrokken vanuit het potentieel van de klant (=werkzoekend). Zijn verworven en realiseerbare competenties vormen het uitgangspunt. Hierdoor wordt er steeds gewerkt op maat van de werkzoekende. Tijdens een intake en diverse begeleidingsgesprekken wordt nagegaan welke de competenties en de werkpunten zijn van de klant.

Trajectplan.
In samenspraak met de klant wordt er een individueel traject opgesteld met actiepunten die moeten genomen worden. In dit traject wordt er eveneens rekening gehouden met de obstakels die een duurzame tewerkstelling in de weg kunnen staan. Obstakels kunnen bijvoorbeeld randvoorwaarden zijn zoals kinderopvang of mobiliteit. Samen met de klant wordt er naar een oplossing gezocht.

Competentieversterkende acties.
Indien wenselijk begeleiden wij de klant naar een gepaste opleiding. Dit kan een persoonsgerichte opleiding (bijvoorbeeld assertiviteitscursus) of een beroepsgericht opleiding (bijvoorbeeld verzorgende) zijn.

Jobmatching.
Wanneer de klant arbeidsmarktrijp is wordt er overgegaan naar jobmatching. Arbeidsmarktrijp wil zeggen dat de klant een duidelijk en realistisch jobdoelwit heeft, hij over alle competenties beschikt en alle randvoorwaarden zijn voldaan om in een tewerkstelling te stappen. De competenties en aspiraties, die wij in de loop van het traject in kaart hebben gebracht, worden gelinkt aan een passende, duurzame tewerkstelling. Wij heiden hulp bij het solliciteren zoals uitleg verschaffen in verband met jobkanaal, opmaak c.v., voorbereiding sollicitatiegesprekken, ... . Als trajectcoach treden wij ook op als bemiddelaar bij werkgevers, OCMW's, VDAB, ... .

Nazorg.
Bij een eigenlijke tewerkstelling bieden wij nazorg aan zowel werknemer als werkgever. Zo kunnen wij onder andere helpen met het in orde brengen van administratieve formaliteiten (acitva, startbaankaart, ...). Verder organiseren wij nazorggesprekken met werknemer en werkgever die proactief werken bij probleemsituaties en de nodige ondersteuning bieden tijdens de tewerkstelling.

De uiteindelijke doelstelling is de zelfredzaamheid van de klant!


Openingsuren

  Strijkatelier

Team Alken

Maandag 08:00-18:00 08:00-12:30 - 13:00-16:30
Dinsdag 08:00-17:00 08:00-12:30 - 13:00-16:30
Woensdag 08:00-18:00 08:00-12:30 - 13:00-16:30
Donderdag 08:00-17:00 08:00-12:30 - 13:00-16:30
Vrijdag 08:00-12:00 08:00-12:30 - 13:00-14:30

Wil je graag meer weten?

Blijf up-to-date via de sociale media!

CONTACTINFORMATIE

Tel: (+32) 11 59 39 21
Meerdegatstraat 155
3570 Alken, België

Email: info@team-alken.be

Neem contact met ons op

Back to top